The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>FG090100240
Genome IDCR382133
Search identical group
Phylum/ClassAscomycota
SpeciesDebaryomyces hansenii CBS767
Chromosome chrA
Start position on genome 375199
End posion on genome 375126
Amino Acid Asn
Anticodon GTT
Upstream region at tRNA start position
taatcgacgctttcatgtaactcaaatgtaaattatatcatttttcattctttaatgtagtataaggatgaaaacactcctataagctttataactgtta
tRNA gene sequence
GACTTCGTGGCCAAGTTGGCTAAGGCGTGAGACTGTTAATCTCAAGATCGTGAGTTCGAC
CCTCACCGAGGTCGgtt
Downstream region at tRNA end position
tttttttctttgtcggatattctgctcactatttctctcttcagtgttcatcaaaagcaaaactcaacactagtagataaagtatttttttattttccat
Secondary structure (Cloverleaf model)
>FG090100240	Asn	GTT
          a   Ggtt tttttttctttgtcggatattctgctcactatttctctcttcagtgttcatcaaaagcaaaactcaacactagtagataaagtatttttttattttccat
           G - C
           A - T
           C - G
           T + G
           T - A
           C - G
           G - C     C C
          T   C A C T C   A
   T G A    G   | | | | |   G
  T    A C C G    G T G A G   C
  G     | | |         T T
  G    A G G C
   C T A    G   AGATC
          T - A
          G - C
          A - T
          G - C
          A - T
         C    A
         T    A
          G T T
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK