The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>FG090100615
Genome IDCU329671
Search identical group
Phylum/ClassAscomycota
SpeciesSchizosaccharomyces_pombe_972h-
Chromosome chr2
Start position on genome 1618292
End posion on genome 1618367
Amino Acid Ile
Anticodon AAT
Upstream region at tRNA start position
ggaattaaataatgattattgcgaaaaaataaatattttattaatacatctttgtgacatcagaagttattataatttattttactcgtgccatcaataT
tRNA gene sequence
GGTCGCATGATGTAGTCGGTTATCATGTCGATCTAATAAGTCGAATGTCGCCGGTTCGAA
CCCGGCTGTGACCATgt
Downstream region at tRNA end position
tttttattttttaatgaatctcacagtacactatacatcagtaaatttcaaaaaaaaaataaacaaaaagtggacaagccagaactcgaatctgggacct
Secondary structure (Cloverleaf model)
>FG090100615	Ile	AAT
          T   ATgt tttttattttttaatgaatctcacagtacactatacatcagtaaatttcaaaaaaaaaataaacaaaaagtggacaagccagaactcgaatctgggacct
           G - C
           G - C
           T - A
           C - G
           G + T
           C - G
           A - T     C A
          T   C G G C C   A
   T G A    G   | | | | |   G
  C    T G T A    G C C G G   C
  G     | | |         T T
  G    T C A T
   T T A    G   ATGTC
          T - A
          C - G
          G - C
          A - T
          T + G
         C    A
         T    A
          A A T
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK