The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>FG090100645
Genome IDCU329671
Search identical group
Phylum/ClassAscomycota
SpeciesSchizosaccharomyces_pombe_972h-
Chromosome chr2
Start position on genome 326724
End posion on genome 326652
Amino Acid Arg
Anticodon TCT
Upstream region at tRNA start position
ctatattttcattaccctttcggttttttatgaaattatgatggtttgatacatatttgcaattacaatatatactgctaatacttaaataaatcacgtt
tRNA gene sequence
GCTCCCGTGGCCTAATGGCTAGGGCATTTGACTTCTAATCAAGGGATTGTGGGTTCGAGT
CCCGCCGGGAGCTtta
Downstream region at tRNA end position
cgttttttgtttttcgatcagttactaattgtttgaattttcttaatttgaatgatgaacttattataacagattttaataacttgaaatcctgaggatg
Secondary structure (Cloverleaf model)
>FG090100645	Arg	TCT
          t   Ttta cgttttttgtttttcgatcagttactaattgtttgaattttcttaatttgaatgatgaacttattataacagattttaataacttgaaatcctgaggatg
           G - C
           C - G
           T - A
           C - G
           C - G
           C - G
           G - C     T G
          T   C G C C C   A
   T A A    G   | + | | |   G
  G    T C C G    G T G G G   C
  G    + | | |         T T
  C    G G G C
   T A     A   GGATT
          T + G
          T - A
          T - A
          G - C
          A - T
         C    A
         T    A
          T C T
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK