The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>FG090100651
Genome IDCU329672
Search identical group
Phylum/ClassAscomycota
SpeciesSchizosaccharomyces_pombe_972h-
Chromosome chr3
Start position on genome 140967
End posion on genome 141038
Amino Acid Glu
Anticodon CTC
Upstream region at tRNA start position
atataactcgttactaaagagttctttttttttatgagaaatcttaatcaagaatgaaaaagctgataattaatgctaaaacaatcgcagaattatataa
tRNA gene sequence
TCCGTCATGGTCCAGTGGCTAGGATTCATCGCTCTCACCGATGCGGCGGGGGTTCGATTC
CCCCTGACGGAGatt
Downstream region at tRNA end position
ttttatcgtgtacttttctaaattgattgagaaatacgataatttattatcaactacaattgttaattcacttttcggtccttttcttttggtgttactc
Secondary structure (Cloverleaf model)
>FG090100651	Glu	CTC
          a   Gatt ttttatcgtgtacttttctaaattgattgagaaatacgataatttattatcaactacaattgttaattcacttttcggtccttttcttttggtgttactc
           T - A
           C - G
           C - G
           G - C
           T - A
           C - G
           A - T     T T
          T   C C C C C   A
   T G A    G   | | | | |   G
  G    C C T G    G G G G G   C
  G    | | | +         T T
  C    G G A T
   T A     T   CGGC
          C - G
          A - T
          T - A
          C - G
          G - C
         C    C
         T    A
          C T C
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK