The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>FG090100669
Genome IDCU329672
Search identical group
Phylum/ClassAscomycota
SpeciesSchizosaccharomyces_pombe_972h-
Chromosome chr3
Start position on genome 2139478
End posion on genome 2139408
Amino Acid Asp
Anticodon GTC
Upstream region at tRNA start position
ataactaaatccaaagtatattccttcaattatttaatttcatttaaatttaatatgagtattacaatatgtataactaaaaaaaataagttttcaataa
tRNA gene sequence
TCTCCTTTAGTATAGGGGTAGTACACAAGCCTGTCACGCTTGCAGCCCGGGTTCGAATCC
CGGAGGGAGAGtaa
Downstream region at tRNA end position
ataattgaaacttttttatttagctaaacaaagcttagtttttgaagctttggcatcattatgaccgatattatattagtaaaacataaatcaaaaattt
Secondary structure (Cloverleaf model)
>FG090100669	Asp	GTC
          a   Gtaa ataattgaaacttttttatttagctaaacaaagcttagtttttgaagctttggcatcattatgaccgatattatattagtaaaacataaatcaaaaattt
           T - A
           C - G
           T - A
           C - G
           C - G
           T + G
           T - A     T A
          T   G G C C C   A
    G A    A   | | | | |   G
   G   T A T G    C C G G G   C
   G   + | | |         T T
   G   G T A C
    T A    A   CAGC
          C - G
          A - T
          A - T
          G - C
          C - G
         C    C
         T    A
          G T C
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK