The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>FG090100671
Genome IDCU329672
Search identical group
Phylum/ClassAscomycota
SpeciesSchizosaccharomyces_pombe_972h-
Chromosome chr3
Start position on genome 1776073
End posion on genome 1775992
Amino Acid Ser
Anticodon AGA
Upstream region at tRNA start position
tagttttaaatttataccttttatactcacttaaatctatgtaactttactttttgactatacacttatattggtattttttttgaacttaagcaactta
tRNA gene sequence
GACACTATGCCTGAGTGGTTAAAGGGACAGACTAGAAATCTGTTGCGGTCTCCGCGCGCA
GGTTCAAATCCTGCTGGTGTCGaat
Downstream region at tRNA end position
ttttttacggccccatttgtctggaataatggactagtttttgttatctaagtgtttttaaatatcatgttaaaaatgttattaatgtgtattttgctgt
Secondary structure (Cloverleaf model)
>FG090100671	Ser	AGA
          a   Gaat ttttttacggccccatttgtctggaataatggactagtttttgttatctaagtgtttttaaatatcatgttaaaaatgttattaatgtgtattttgctgt
           G - C
           A - T
           C - G
           A - T
           C - G
           T + G
           A - T     T A
          T   C G T C C   A
   T G A    G   | | | | |   A
  G    G T C C    G C A G G   C
  G     | | |         T T
  T    A A G G
   T A     G   TGCGGTCTCCGCGC
          A - T
          C - G
          A - T
          G - C
          A - T
         C    A
         T    A
          A G A
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK