The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>FG090800096
Genome IDCU329671
Search identical group
Phylum/ClassAscomycota
SpeciesSchizosaccharomyces_pombe_972h-
Chromosome chr2
Start position on genome 1601049
End posion on genome 1600967
Amino Acid Val
Anticodon AAC
Upstream region at tRNA start position
ttcaataattttcacaaatcagctcatgcagtgcagtctattaaaagttttgctcttttttgagtatacataatttttattactaattacatcaacgtct
tRNA gene sequence
GGTCGTGTGGTTTAGATGGTTATAATTTCTGCTTAACACGCAGACGGTCCCAAGTTCGAG
TCTTGGCACGATCAatc
Downstream region at tRNA end position
gtttttaagtttttaattttttacttttaaaaaagaaattatatctgcttcattaattaacgattcttttggaatgaaatcatttttacttttttaaata
Secondary structure (Cloverleaf model)
>FG090800096	Val	AAC
          t   Aatc gtttttaagtttttaattttttacttttaaaaaagaaattatatctgcttcattaattaacgattcttttggaatgaaatcatttttacttttttaaata
           G - C
           G + T
           T - A
           C - G
           G - C
           T - A
           G - C     T G
          T   G G T T C   A
   A G A    G   | | | | |   G
  T    T T T G    C C A A G   C
  G     | | +         T T
  G    T A A T
   T T A    T   CGGTC
          T - A
          C - G
          T - A
          G - C
          C - G
         T    C
         T    A *
          A A C
intron: position=38, length=9 (in A-loop)
TTTACAGTT
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK