The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>FG092110005
Genome IDCU329670
Search identical group
Phylum/ClassAscomycota
SpeciesSchizosaccharomyces_pombe_972h-
Chromosome chr1
Start position on genome 1421148
End posion on genome 1421222
Amino Acid Cys
Anticodon GCA
Upstream region at tRNA start position
aaaacctaaaaaaaaaaaaaataaacagattaaacgacatattagtcaatttatatacataaaaaagaattgcaaggttttaattaaatatatacgacaattattttacttacaaatgta
tRNA gene sequence
GGGGTCATAGCTCAGTGGTTAGAGTGAGGGATTGCAGATCCCCAGGTCGCTGGTTCAAAT
CCGGCTGGTCCCTTat
Downstream region at tRNA end position
atgttttttaaaaatttatttttgtagttgaaattgaatgtaaataaagcacgccgattttagtcactattctttctgtataattaatggataaaaactgttcaaggccacgtttcacta
Secondary structure (Cloverleaf model)
>FG092110005	Cys	GCA
          a   TTat atgttttttaaaaatttatttttgtagttgaaattgaatgtaaataaagcacgccgattttagtcactattctttctgtataattaatggataaaaactgttcaaggccacgtttcacta
           G - C
           G - C
           G - C
           G + T
           T + G
           C - G
           A - T     T A
          T   C G G C C   A
   T G A    A   | | + | |   A
  G    C T C G    G C T G G   C
  G    | | | +         T T
  T    G A G T
   T A     G   AGGTC
          A  C
          G - C
          G - C
          G - C
          A - T
         T    A
         T    G
          G C A
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK