The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>FG092110014
Genome IDCU329670
Search identical group
Phylum/ClassAscomycota
SpeciesSchizosaccharomyces_pombe_972h-
Chromosome chr1
Start position on genome 3736520
End posion on genome 3736592
Amino Acid Arg
Anticodon ACG
Upstream region at tRNA start position
taatattaaaacaatttactaaataaaacataaaaataaaaaaaaagcaaaattatacttatttgcttaattaaaaagataaaatataaatttattatcgaagactgcaatataatagca
tRNA gene sequence
GGTCTCGTGGCCCAATGGTTAAGGCGCTTGACTACGGATCAAGAGATTCCAGGTTCGACT
CCTGGCGGGATCGatt
Downstream region at tRNA end position
attttttgaaatctagaaattcctagtttatgtttgtttaaatgcaaagctgtatgaatatagatattatcgatgccccttgtaatgcattgacaactactttaattgtctgttattcaa
Secondary structure (Cloverleaf model)
>FG092110014	Arg	ACG
          a   Gatt attttttgaaatctagaaattcctagtttatgtttgtttaaatgcaaagctgtatgaatatagatattatcgatgccccttgtaatgcattgacaactactttaattgtctgttattcaa
           G - C
           G + T
           T - A
           C - G
           T + G
           C - G
           G - C     T C
          T   G G T C C   A
   T A A    G   | | | | |   G
  G    C C C G    C C A G G   C
  G     | | |         T T
  T    A G G C
   T A     G   AGATT
          C - G
          T - A
          T - A
          G - C
          A - T
         C    A
         T    G
          A C G
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK