The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>FG092110037
Genome IDCU329670
Search identical group
Phylum/ClassAscomycota
SpeciesSchizosaccharomyces_pombe_972h-
Chromosome chr1
Start position on genome 703148
End posion on genome 703073
Amino Acid Val
Anticodon TAC
Upstream region at tRNA start position
attaaacaaagttagcgcataatgcttagcctgttgttatcacttttttctcaatcgttattagtaaagacaggtttcttagttaataaattatattaattagtactgttagttgtatgt
tRNA gene sequence
GCATCTGTAGTCTAGTGGTTATGATTTCTGCTTTACACGCAGACGGTCCCAGGTTCGATC
CCTGGTAGATGCATCt
Downstream region at tRNA end position
ttttttcgaaaagctgatacaatccaactttttgcgttctaatatgtataaaaaagattggtatttactgttaattttgtaaaattaattgcgcacataaatgaataatgatggggaaca
Secondary structure (Cloverleaf model)
>FG092110037	Val	TAC
          t   ATCt ttttttcgaaaagctgatacaatccaactttttgcgttctaatatgtataaaaaagattggtatttactgttaattttgtaaaattaattgcgcacataaatgaataatgatggggaaca
           G - C
           C - G
           A - T
           T - A
           C - G
           T - A
           G + T     C T
          T   G G T C C   A
   T G A    A   | | | | |   G
  G    T C T G    C C A G G   C
  G     | | +         T T
  T    T G A T
   T A     T   CGGTC
          T - A
          C - G
          T - A
          G - C
          C - G
         T    C
         T    A
          T A C
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK