The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>FU090900091
Genome IDCR382134
Search identical group
Phylum/ClassAscomycota
SpeciesDebaryomyces hansenii CBS767
Chromosome chrB
Start position on genome 512923
End posion on genome 513011
Amino Acid Met
Anticodon CAT
Upstream region at tRNA start position
tttatctatgcacaataacagcaatatcggatgcaaagactaatttccataacctgcctaatatctgtattccggtgacgaaatacaagaattagaagtg
tRNA gene sequence
GCTTCACTAGCTCAGTTGGCAGAGCGTCAGTCTCATAATCTGAAGGTCGACAGTTCGAAC
CTGCCGTGGAGCAttt
Downstream region at tRNA end position
tttttttgggcaatttttatttttattacacaaaaacgtgttttgtggtttttggaaactgtcttgtttacatttggataatactttttaatatacatag
Secondary structure (Cloverleaf model)
>FU090900091	Met	CAT
          g   Attt tttttttgggcaatttttatttttattacacaaaaacgtgttttgtggtttttggaaactgtcttgtttacatttggataatactttttaatatacatag
           G - C
           C - G
           T - A
           T + G
           C - G
           A - T
           C - G     C A
          T   C C G T C   A
   T G A    A   |  | | |   G
  T    C T C G    G A C A G   C
  G    | | | |         T T
  G    G A G C
   C A     G   AGGTC
          T - A
          C - G
          A - T
          G - C
          T  T
         C    A
         T    A *
          C A T
intron: position=38, length=16 (in A-loop)
GTTAATTAACTGTGTC
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK