The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>FU090900187
Genome IDCU329671
Search identical group
Phylum/ClassAscomycota
SpeciesSchizosaccharomyces_pombe_972h-
Chromosome chr2
Start position on genome 1644183
End posion on genome 1644083
Amino Acid Leu
Anticodon CAA
Upstream region at tRNA start position
ttgattatatccgttcatttaaattactcttaaaacttctttaacaattcttttttattttatgatcaaatatttaattaagtaaactaactcaacaaca
tRNA gene sequence
GGCCAGTTGGCCGAGCGGTCTATGGCGCAGCACTCAAGTTGCTGTATCGAAAGATGCGAG
GGTTCGAATCCCTCACTGGTCAcca
Downstream region at tRNA end position
tttttgttaatttatgactgtacaaatttacaatgaacttttctaaagttttcaaacataatccttcgctatcattttagggtaagacagcgggttttta
Secondary structure (Cloverleaf model)
>FU090900187	Leu	CAA
          a   Acca tttttgttaatttatgactgtacaaatttacaatgaacttttctaaagttttcaaacataatccttcgctatcattttagggtaagacagcgggttttta
           G - C
           G + T
           C - G
           C - G
           A - T
           G - C
           T - A     T A
          T   C T C C C   A
   C G A    G   | | | | |   G
  G    G C C G    G A G G G   C
  G    + | | |         T T
  T    T G G C
   C T A    G   TATCGAAAGATGC
          C - G
          A - T
          G - C
          C - G
          A - T
         C    T
         T    G *
          C A A
intron: position=38, length=19 (in A-loop)
TAATACTTGGACGATAGTC
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK