The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>FG090800093
Genome IDCU329671
Search identical group
Phylum/ClassAscomycota
SpeciesSchizosaccharomyces_pombe_972h-
Chromosome chr2
Start position on genome 3814558
End posion on genome 3814641
Amino Acid Tyr
Anticodon GTA
Upstream region at tRNA start position
ttgttttaaacacaaaagcttttagaggagtattcataaattatataaccgatttaattttagactatatttattttatgctgttctgtatgccaagagc
tRNA gene sequence
CTCCTGATGGTGTAGTTGGTTATCACACCCGGCTGTAAACCGGTTGGTCGCTAGTTCGAT
TCTGGCTCAGGAGAttt
Downstream region at tRNA end position
ttttatttaaatcataattgaatgagcctaaatgacaaaacagttattaaacaattttcgcaaatataaactaacagatgcaaagaattgggagtgtatc
Secondary structure (Cloverleaf model)
>FG090800093	Tyr	GTA
          c   Attt ttttatttaaatcataattgaatgagcctaaatgacaaaacagttattaaacaattttcgcaaatataaactaacagatgcaaagaattgggagtgtatc
           C - G
           T - A
           C - G
           C - G
           T - A
           G - C
           A - T     T T
          T   C G G T C   A
   T G A    G   | | + | |   G
  T    T G T G    G C T A G   C
  G     | | |         T T
  G    T C A C
   T T A    A   TGGTC
          C  T
          C - G
          C - G
          G - C
          G - C
         C    A
         T    A *
          G T A
intron: position=38, length=10 (in A-loop)
TTAAAACGAT
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[ENA]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK