The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>R05100356
Genome IDAP008210
Search identical group
Phylum/ClassPlant
SpeciesOryza sativa Japonica Group
Chromosome chr04
Start position on genome 9409947
End posion on genome 9409855
Amino Acid Ser
Anticodon GCT
Upstream region at tRNA start position
aatataatttttttgaacttttgaaagaaaaaggaaggattttttgcaatcgttatttcttgcctctgtcatatcacggaaacctttcgatttggaacgg
tRNA gene sequence
GGAGAGATGGCTGAGTGGACTAAAGCGGCGGATTGCTAATCCGTTGTACAATTTTTTTGT
ACCGAGGGTTCGAATCCCTCTCTTTCCGCCCCC
Downstream region at tRNA end position
tcggatcgtttgggactttcgaattggaaggaattctgacccccggattttctcgtagataaatgtatgaaacaaatccaatttgtaagaaaaaattttg
Secondary structure (Cloverleaf model)
>R05100356	Ser	GCT
                   g      CCCC tcggatcgtttgggactttcgaattggaaggaattctgacccccggattttctcgtagataaatgtatgaaacaaatccaatttgtaagaaaaaattttg
                     G - C
                     G   G
                     A   C
                     G - C
                     A - T
                     G + T
                     A - T          C C
                    T     C T C T C     T
      T G A        G      | + |         A
    G       G T C G       G G G T T     A
    G         | | |                 C G
    A       A A G C
      C T A        G     TGTACAATTTTTTTGTACCGA
                    G + T
                    C - G
                    G - C
                    G - C
                    A - T
                  T       A
                  T       A
                    G C T
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[RAP-DB]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK