The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>R05100372
Genome IDAP008211
Search identical group
Phylum/ClassPlant
SpeciesOryza sativa Japonica Group
Chromosome chr05
Start position on genome 419842
End posion on genome 419916
Amino Acid Cys
Anticodon GCA
Upstream region at tRNA start position
attatctaatctaatttataaaataaaaaaagtgaactgggtccatagctcagtagcactatacagtataaataaaatacaatcagtactaacagcaatt
tRNA gene sequence
GGGTCCATAGCTCAGTGGTAGAGCAATTGACTGCAGATCAATAGGTCTCCGGTTCGAACC
CGGATGGGCCCTTAT
Downstream region at tRNA end position
atagttgtcttttttaaaattttccaaattcaacattgatgtttagatatatcaattttttagttatctaattatttggttttaagtaaacttcaaacat
Secondary structure (Cloverleaf model)
>R05100372	Cys	GCA
          t   TTAT atagttgtcttttttaaaattttccaaattcaacattgatgtttagatatatcaattttttagttatctaattatttggttttaagtaaacttcaaacat
           G - C
           G - C
           G - C
           T + G
           C - G
           C - G
           A - T     C A
          T   A G G C C   A
    G A    A   | | | | |   G
   T   C T C G    T C C G G   C
   G   | | | |         T T
   G   G A G C
    T A    A   AGGTC
          A - T
          T - A
          T - A
          G - C
          A - T
         C    A
         T    G
          G C A
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[RAP-DB]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK