The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>AD01000089
Genome IDNC_003070
Search identical group
Phylum/ClassPlant
SpeciesArabidopsis thaliana
Chromosome chr1
Start position on genome 23933136
End posion on genome 23933210
Amino Acid Ala
Anticodon CGC
Upstream region at tRNA start position
tatgatgtaagaaaaaagagtatgattgttgatttgttatttattatacataacacattatactgatttaaattaaaataaaaatgcaagcttcaatctT
tRNA gene sequence
GGGGGTGTAGCTCATATGGTAGAGCGCTCGCTTCGCATGCGAGAGGCACGGGGTTCGATT
CCCCGCACCTCCATtc
Downstream region at tRNA end position
catttaaataataaattttgtgacaatattttatatcagaaagttcaaccgtccgattgttttttttttctgttttcgggtgaaaaatcgaaaacagaaa
Secondary structure (Cloverleaf model)
>AD01000089	Ala	CGC
          T   ATtc catttaaataataaattttgtgacaatattttatatcagaaagttcaaccgtccgattgttttttttttctgttttcgggtgaaaaatcgaaaacagaaa
           G - C
           G - C
           G + T
           G - C
           G - C
           T - A
           G - C     T T
          T   G C C C C   A
   A T A    A   | | | | |   G
  T    C T C G    C G G G G   C
  G    | | | |         T T
  G    G A G C
   T A     G   AGGCA
          C - G
          T - A
          C - G
          G - C
          C - G
         T    T
         T    A
          C G C
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[TAIR]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK