The detailed information of tRNA gene sequence


Sequence ID>AD01000240
Genome IDNC_003074
Search identical group
Phylum/ClassPlant
SpeciesArabidopsis thaliana
Chromosome chr3
Start position on genome 2222245
End posion on genome 2222319
Amino Acid Val
Anticodon TAC
Upstream region at tRNA start position
attgtttcaccattttttatgattttttcttcgtattttcacatgtcgacttttttgtaatataagattcaatgttttcaaatatcagaatataagtatT
tRNA gene sequence
GGTGCTGTGGTGTAGTGGTTATCACGTTTGCCTTACACGCAAAAGGTCTCCAGTTCGATC
CTGGGCAGCACCATtt
Downstream region at tRNA end position
tttactctcagagatattaaagaaaactcatatgttcttcgtatcaccacatttcaaaacaattaattttgtgtttctgactaagaattaatcaaatttt
Secondary structure (Cloverleaf model)
>AD01000240	Val	TAC
          T   ATtt tttactctcagagatattaaagaaaactcatatgttcttcgtatcaccacatttcaaaacaattaattttgtgtttctgactaagaattaatcaaatttt
           G - C
           G - C
           T - A
           G - C
           C - G
           T - A
           G - C     C T
          T   G G G T C   A
   T G A    G   + | | | |   G
  G    T G T G    T C C A G   C
  G     | | |         T T
  T    T C A C
   T A     G   AGGTC
          T - A
          T - A
          T - A
          G - C
          C - G
         C    C
         T    A
          T A C
Intron
Comment/Decision
Genome/Seq. Info.[TAIR]

Comment
---
Input Comment
E-mail
Comment
Input this 5 letters

Attention:
When your comment is judged as an irrelevant one by the administrator,
your comment will be deleted by the administrator.

BACK